Club Ciclista Masquefa

En Cas de Accident

PROTOCOL I COMUNICACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS, TEMPORADA 2015

  •   ESPORTISTA MAJOR DE 16 ANYS (JÚNIORS I DE MÉS EDAT) AMB LLICÈNCIA ANUAL,
  • COMPANYIA FIATC, PÒLISSA 57-403, CORREDORIA UNIFEDESPORT

A.- En cas d’urgència vital: Acudirà al Centre Mèdic més proper, l’asseguradora assumeix les 24 hores primeres d’hospitalització. El federat que requereixi assistència immediata ha de dirigir-se al centre concertat Enllaç doc. 401 d’urgències més proper, on s’identificarà com a membre de la federació mitjançant la seva llicència i document d’identitat.

B.- Accidents en general: 1r.- El lesionat haurà de trucar al 902 102 264 se l’adreçarà al centre concertat més proper. 2n.- A l’arribada al centre concertat s’identificarà amb el Document d’identitat i la llicència federativa. 3r.- Descarregarà la declaració d’accidents anual Enllaç doc. 301 Omplirà el comunicat d’accident adequadament, amb signatura i segell del Club o Federació. Adjuntarà, a la declaració d’accident, l’informe mèdic amb el diagnòstic i descripció de l’assistència rebuda i prescripció de posterior assistència necessària. 4t.- Adjuntarà, tanmateix, la fotocòpia de la llicència i document d’identitat. 5è.- Adreçarà els documents escanejats, dins les 72 hores de l’accident, a autorizaciones.federaciones@fiatc.es

  •  Assistències mèdiques posteriors a la visita d’urgència en un centre concertat per rehabilitacions:
  • Enllaç doc.401
  • Si a criteri dels facultatius es requereix una nova assistència (exploracions complementàries, rehabilitació, visites successives, etc...) una vegada presentat el parte d’accidents, el federat sol·licitarà l’oportuna autorització a autorizaciones.federaciones@fiatc.es (haurà d’adjuntar còpia del part d’accidents presentat anteriorment, Llicència federativa, Document d’identitat i Prescripció Mèdica) el qual contestarà acceptant o rebutjant la prestació.
  •  A l’estranger: Trucar als números 915 949 624 o bé al 932 001 819, on indicaran el Centre Mèdic més proper i fer-se càrrec de les despeses d’Assistència, guardant les factures originals que posteriorment seran reemborsades per l’Assegurador sempre que estiguin garantides a la pòlissa. El detall de cobertures el podeu consultar clicant aquí Enllaç doc. 101. Tots els documents son disponibles a www.ciclisme.cat